Uppsalahus nr 6

P-platser och garage

Föreningen erbjuder diverse parkeringsalternativ. Här kan du läsa om dem och om vilka regler som gäller.

Allmänt

Föreningen erbjuder följande parkeringsalternativ: 

  • 78 p-platser utan el (150 kr/mån)
  • 14 p-platser med el (300 kr/mån)
  • 33 kallgarageplatser (450 kr/mån)

Köhantering

Varje typ av parkeringsplats har en separat kö. Kösystemet tillämpas och hanteras av Riksbyggen. Du kan ställa dig i kö via kundportalen Mitt Riksbyggen eller genom att kontakta Riksbyggens servicecenter. Vanligtvis är det cirka 1 års väntetid för att få p-plats.

P-plats

P-platser förmedlas av Riksbyggen BOA. Föreningen tillhandahåller max en (1) p-plats per lägenhet.

Motorvärmare

Nyckel till motorvärmare återlämnas till fastighetsskötaren.

Garage

Förmedlas av Riksbyggen BOA. Föreningen tillhandahåller max ett (1) garage per lägenhet. Garagenyckel hämtas och lämnas hos fastighetsskötaren.

MC och moped

Det finns för närvarande inga MC-garage i föreningen.

Cykelrum

MC och mopeder får inte förvaras i cykelrum med dörr till trapphus på grund av brandrisk.

Boendeparkering

Utöver föreningens p-platser erbjuder Uppsala kommun parkering på intilliggande gator. Som boende i Salabacke kan du söka boendeparkeringstillstånd och får då parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift.

Övervakning och felparkering​

Generellt parkeringsförbud gäller inom föreningens område (utom på hyrda p-platser). Undantag för lastning/lossning (max 7 min). Tänk på att många boende i föreningen är beroende av färdtjänst eller handikapptransport som behöver kunna köra ända fram till alla portar i föreningen.

Övervakning utförs av Aimo Park. Kontrollavgiften för en felparkering är 500 kronor. Ring till 0771-96 90 01 om du vill anmäla en felparkering. De svarar dygnet runt.

På gatumark/kommunens p-platser i området, maxtid 24 timmar om inget annat är angivet på skylt.