Uppsalahus nr 6

Förening

Alla har en roll i föreningen. Här kan du bland annat läsa om föreningens historia och styrelsens ansvar.

Historia

Läs om när föreningen bildades och om viktiga projekt och renoveringar.

Läs mer

Styrelse

Styrelsens funktion, ansvar och olika roller beskrivs på denna sida.

Läs mer

Valberedning

Läs om valberedningens uppdrag, sammansättning och arbetsordning.

Läs mer