Uppsalahus nr 6

Motionsstopp 30 september

Motionsstopp 30 september

Den 30 september är det motionsstopp inför ordinarie föreningsstämma som äger rum den 8 december.

Är du missnöjd med någonting och har ett förslag på en lösning? Har du en bra idé om t.ex. en investering som föreningen bör göra? Skriv i så fall en motion till föreningsstämman i december. Lämna din motion i styrelsens blå postfack i Apelgatan 7A.

Samtliga inkomna motioner kommer i sin helhet att bifogas kallelsen till stämman. Under stämman beslutar närvarande medlemmar om motionen ska bifallas eller avslås.

 

Hur du skriver en motion

Var saklig och formulera ett tydligt förslag som stämman kan ta ställning till i slutet av motionen.

Varje motion bör ha:

  • en sammanfattande rubrik
  • en bakgrund och motivering till förslaget
  • ett förslag formulerat som en ”att”-sats

Läs mer om hur du skriver en motion genom att följa länkarna nedan:

Skriva en motion – hur gör man? (Riksbyggen)

Motioner inför stämma i bostadsrättsförening (BoStyret)