Uppsalahus nr 6

Stamspolning skjuts upp i och med lockdown

Stamspolning skjuts upp i och med lockdown

Region Uppsala rekommenderar personlig lockdown. Därför pausas arbetet med stamspolning tills vidare.

I dag gick Region Uppsala ut med en rekommendation om personlig lockdown. Detta innebär bland annat att den nyligen påbörjade stamspolningen tar paus efter centrala beslut från Rang-Sells och facket.

Arbetet har hittills kunnat utföras väl och såväl Ragn-Sells som alla boende har uttryckt sig positivt om hur allt har gått till.

Så snart det är möjligt påbörjas arbetet igen .