Uppsalahus nr 6

Har du rätt förråd?

Har du rätt förråd?

Alla boende har tillgång till två förråd. Vissa tar ibland fel förråd vilket i särskilda fall kan leda till att förråden bryts upp och rensas. Kontrollera att du har rätt förråd.

Flera nyinflyttade står utan förråd och flera boende har frågat vilka förråd de har tillgång till.

 

Vad gäller?

Vi ber alla boende kontrollera att ni använder rätt förråd.

  • Ditt lägenhetsnummer (det som står på dörren och på din nyckel) ska stämma överens med numret på förråden som du disponerar.
  • Vid flytt måste du kontrollera att du har tagit bort eventuella lås.

 

Jag har tagit någon annans förråd

Ta kontakt med den vars förråd du använder och red ut det tillsammans. Du vet vems förrådet är baserat på lägenhetsnumret.

 

Någon har tagit mitt förråd

Sätt en lapp på förrådet och i trapphuset där du efterlyser vem som har tagit det. Om ingen tar kontakt med dig kan du föra ärendet vidare till styrelsen.

Obs. Låsen till förråd som nyttjas av fel boende kan komma att klippas upp om ägaren begär tillgång och tillräckligt lång tid har gått. Förrådet kommer då att tömmas på innehåll.