Uppsalahus nr 6

Utemiljö

Här kan du läsa om vad skötsel av utemiljö innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.

Innehåll på denna sida

Allmänt

Tjänster

Allmänt

Utemiljö handlar om att genom trädgårdsskötsel och trygghetsarbete säkerställa en trivsam och trygg omgivning utifrån årstidernas olika behov.

Tjänster

Följande tjänster inom utemiljö köper föreningen in av Sweax.

Sweax sköter följande:

 • Belysning
  Kontroll av att utomhusbelysningen är tillräcklig och fungerande både ur säkerhets- och miljösynpunkt.
 • Grusytor
  Ogräsbekämpning på grusvägar.
 • Gräsytor
  Klippning, kantskärning och trimning av gräsmattor.
 • Markbeläggning
  Underhåll av marksten, plattor och övrig markbeläggning regelbundet.
 • Naturmark
  Krattning av löv och upplockning av skräp.
 • Planteringsytor
  Ogräsbekämpning, nedklippning av perenner, bevattning, gödsling och trygghetsbeskärning av träd och buskar.
 • Soprum
  Städning och upprätthållning av gott skick i utrymmet.

Sweax håller gångvägar runt fastigheten fria från snö och halka. Snöröjning påbörjas när snödjupet mäter 50 mm kallsnö eller 40 mm blötsnö. Gångvägar från kommunal gata, entréer, ramper och nödutgångar prioriteras. Riksbyggen tar även hand om ytor med tillträde till garageportar och parkeringsplatser.