Uppsalahus nr 6

Fastighetsdrift

Här kan du läsa om vad fastighetsdrift innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.

Innehåll på denna sida

Allmänt

Tjänster

Felanmälan

Allmänt

Fastighetsdrift innebär att det genom regelbunden tillsyn och skötsel ses till att fasigheten hålls i gott skick, både på kort och lång sikt, och att brister upptäcks och åtgärdas i tid.

Tjänster

Följande tjänster inom fastighetsdrift köper föreningen in av Riksbyggen.

Sweax tar emot felanmälningar för förvaltade utrymmen dygnet runt, alla dagar. Ärendena klassificeras, registreras och skickas till rätt utförare. Sweax ser också till att anmälaren får veta när felet är avhjälpt.

Sweax tar hand om tillsyn och skötsel av våra byggnader. Brister som upptäcks vid rondering meddelas styrelsen för beslut.

Sweax gör regelbundna ronderingar. När de upptäcker brister meddelar de styrelsen för beslut.

Sweax ser till att korrekta mätvärden blir avlästa vid rätt tidpunkt vilket ger föreningen hög kvalitet på data om fastighetens energianvändning.

Sweax övervakar fastighetens styr- och övervakningssystem på distans och hanterar alla larm.

Felanmälan

Läs mer om hur du gör en felanmälan genom att följa länken nedan.

Felanmälan och jour