Uppsalahus nr 6

Hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Här kan du läsa om vad som gäller i vår förening.

Allmänt

Grundtanken med bostadsrätt är att ägaren själv ska bo i lägenheten. I de fall ägarens barn ska bo i lägenheten är det enklast att barnet skrivs in som delägare då det förenklar för alla parter. Vill du hyra ut i andra hand under en kortare tidsperiod pga arbete eller studier på annan ort, sambotest eller andra skäl ska du ansöka om tillstånd hos styrelsen.

Eventuella frågor gällande andrahandsuthyrning riktas till ansvarig i styrelsen.

Gör en ansökan

Blanketter för ansökan om uthyrning i andra hand finns här på hemsidan och i källaren på Apelgatan 7A.

Blanketten skall lämnas i styrelsens brevlåda på Apelgatan 7A.

Uthyrningstid

Lägenheten kan hyras ut i 6 månader i taget och max i 1 år. Enskild prövning sker av styrelsen i varje fall.

Ansvar för lägenheten

Bostadsrättsägaren ansvarar mot föreningen för hur hyresgästen sköter lägenheten under uthyrningstiden. Vid utlandsvistelse ska det alltid finnas en kontaktperson i Sverige med fullmakt att företräda ägaren. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd (vilket är reglerat i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen). Exempelvis så gäller då inte bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring.

Hyra ut parkering 

Det är ej tillåtet att hyra ut parkeringsplats eller garage i andra hand utan särskilt tillstånd från från styrelsen.

Notera särskilt i din ansökan att du även vill hyra ut ditt garage eller din parkeringsplats.

Avgift

Observera att det tillkommer en avgift på 2 000 kronor vid uthyrning i andra hand.