Uppsalahus nr 6

Hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Här kan du läsa om vad som gäller i vår förening.

Innehåll på denna sida

Regler

Avgift

Ansökan

Regler

Grundtanken med bostadsrätt är att ägaren själv ska bo i lägenheten. I de fall ägarens barn ska bo i lägenheten är det enklast att barnet skrivs in som delägare då det förenklar för alla parter.

Giltiga skäl

Giltiga skäl till att hyra ut i andra hand är till exempel:

  • Studier på annan ort
  • Tillfälligt arbete på annan ort (där du avser att flytta tillbaka)
  • Längre utlandsvistelse
  • Flytta ihop med någon på prov
  • Vård på sjukhus eller liknande
Styrelsen beviljar

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten utan styrelsens tillstånd (vilket är reglerat i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen). Exempelvis så gäller då inte bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring.

Eventuella frågor gällande andrahandsuthyrning riktas till ansvarig i styrelsen. (Kontaktuppgifter hittar du här.)

Uthyrningstid

Lägenheten kan hyras ut i sex månader i taget och max i ett år. Enskild prövning sker av styrelsen i varje fall.

Ansvar för lägenheten

Bostadsrättsägaren ansvarar mot föreningen för hur hyresgästen sköter lägenheten under uthyrningstiden. Vid utlandsvistelse ska det alltid finnas en kontaktperson i Sverige med fullmakt att företräda ägaren.

Hyra ut parkering 

Det är ej tillåtet att hyra ut parkeringsplats eller garage i andra hand utan särskilt tillstånd från från styrelsen.

Notera särskilt i din ansökan att du även vill hyra ut ditt garage eller din parkeringsplats.

Avgift

Observera att det tillkommer en avgift på 2 000 kronor vid uthyrning i andra hand.

Ansökan

Alla ansökningar går via styrelsen och läggs upp för godkännande på styrelsemöten som brukar hållas en gång i månaden. (Se kalendariet för aktuella datum.)

Digital ansökan

Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uthyrning i andra hand är att göra det digitalt. Detta görs på Riksbyggens kundportal ”Mitt Riksbyggen”, där du loggar in med e-postadress eller BankID.

När du är inloggad på Mitt Riksbyggen klickar du på ”Min bostad” i menyn och väljer ”Hyr ut i andra hand”. Fyll sedan i din ansökan och skicka in.

Blankett

Det är också möjligt att lämna in en ansökan i pappersform.

Blanketter för ansökan om uthyrning i andra hand finns här på hemsidan (länkad nedan) samt i utskrivna exemplar i källaren till Apelgatan 7A.

Blanketten skall lämnas i styrelsens blåa brevlåda på Apelgatan 7A, som töms veckovis.