Uppsalahus nr 6

Bostadsrätt

Du som äger en bostadsrätt har vissa rättigheter och skyldigheter. Läs om ansvarsfördelning och bestämmelser här.

Renovering och underhåll

Vill du renovera hemma? Kontrollera först om du måste söka tillstånd hos styrelsen.

Läs mer

Andrahandsupplåtelse

Läs om vilka skäl som godtas och vilka regler som gäller när du hyr ut i andra hand.

Läs mer

Överlåtelse

Här ser du vad du behöver tänka på inför överlåtelse av din lägenhet.

Läs mer